FOX_System logotyp

FOX System – sprytny pomysł na ciepłą i ładną elewację.

FOX System to kompletny system podkonstrukcji do elewacji wentylowanych. Rozwiązania systemu FOX służą prawidłowemu zamontowaniu deski elewacyjnej do każdego rodzaju ściany, z zachowaniem najwyższych parametrów izolacji termicznej i akustycznej budynku, również z uwzględnieniem wymagań budownictwa pasywnego.

Rozwiązania systemu FOX odpowiadają na pytania jak prawidłowo wykonać ruszt (podkonstrukcję) wraz z dociepleniem pod elewację wentylowaną.

Rozwiązania FOX stworzone są z myślą o desce elewacyjnej, ale na systemie podkonstrukcji FOX można zamontować również inne rodzaje materiałów elewacyjnych (np. płyty, blachy czy łupki).

Kompletna elewacja wentylowana składa się z [1] podkonstrukcji (FOX System), [2] właściwej okładziny elewacyjnej (deska elewacyjna, deska cedral lub inne) oraz z [3] systemu montażu tej okładziny do podkonstrukcji (np. system wkrętów Spax, nity lub inne systemy własne producentów okładzin np. Pinufix firmy Mocopinus).

System podkonstrukcji FOX występuje w czterech głównych wariantach. Głównym kryterium wyboru pomiędzy poszczególnymi wariantami są parametry ochrony termicznej i akustycznej budynku, jakie mają być spełnione wg założeń projektowych.

Podkonstrukcja Fox_alu jest rozwiązaniem najbardziej zaawansowanym technologicznie z rodziny Fox, natomiast warianty Fox_e1, Fox_e2 i Fox_e3 precyzują stosowane już na rynku od dawna metody montażu elewacji wentylowanych na rusztach drewnianych.

Elewacje wentylowane zamontowane na systemie podkonstrukcji FOX dobrze chronią wnętrze domu przed wysoką i niską temperaturą, zapewniają ochronę wnętrza domu przed hałasem, zabezpieczają mury domu przed wilgocią oraz dają ogromne możliwości kształtowania architektury budynku (zarówno przy obiektach nowych, jak i modernizowanych).

Fox_alu opiera się na konsolach aluminiowych i jest przeznaczony do docieplenia ściany budynku wełną mineralną o grubości 60-275 mm.

Fox_alu występuje w wariantach do montażu deski elewacyjnej w układzie poziomym oraz pionowym.

czytaj więcej o FOX_alu

Fox_e1 opiera się na ruszcie drewnianym, pojedynczym, z drewna KVH. Pozwala docieplić ścianę budynku wełną mineralną o grubości 50, 60, 80 lub 100 mm lub pozostawić ścianę budynku bez dodatkowej izolacji.

Fox_e2 opiera się na ruszcie drewnianym, podwójnym, układanym krzyżowo. Pozwala docieplić ścianę budynku wełną mineralną o grubości 120 mm (2×60 mm), 140 mm (80+60 mm) lub 160 mm (2×80 mm).

Fox_e2 jest rozwiązaniem łatwym w montażu, stosunkowo niedrogim i dającym dobre efekty termoizolacyjne (krzyżowy układ podkonstrukcji minimalizuje efekt mostków termicznych).

Fox_e3 to tani, łatwy i szybki w montażu system deweloperski, który można stosować na istniejącej warstwie docieplenia ściany styropianem o grubości do 120 mm*.

* stosowanie Fox_e3 dla styropianu o grubości > 120 mm wymaga użycia kotw montażowych, których długość = grubość użytej warstwy styropianu + minimalna głębokość kotwienia, wynikająca z obliczeń konstrukcyjnych zależnych m.in. od producenta kotwy, rodzaju materiału, z którego wykonano ścianę budynku, ciężaru samej okładziny elewacyjnej itp. Wysoki koszt takich kotw uzasadnia zastąpienie Fox_e3 rozwiązaniem Fox_alu.

KONTAKT I LOKALIZACJA