Serwis internetowy www.ekodrewno.pl lub inny serwis internetowy, z którego nastąpiło przekierowanie do niniejszej Noty Prawnej i Polityki Prywatności (dalej serwis) jest własnością spółki jawnej EKO DREWNO z siedzibą w Krynicznie, ul. Szkolna 2, 55-114 Wisznia Mała, Polska (dalej EKODREWNO).
1. Zawartość serwisu.
Treści opublikowane na stronach Serwisu (dalej Treści) mają charakter wyłącznie informacyjny. Mimo dołożenia starań EKODREWNO nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w Treści oraz za jakiekolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o te Treści.
EKODREWNO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek Treści w dowolnym czasie.
EKODREWNO deklaruje, iż w chwili dodawania odnośnika (do strony zewnętrznej, strona ta nie zawierała treści nielegalnych lub niebezpiecznych. EKODREWNO nie ma wpływu na przyszły wygląd oraz zawartość strony, do której odnośnik znajduje się w Serwisie, chyba, że jest to serwis będący również własnością EKODREWNO.
2. Barwy a próbniki kolorów farb, olejów i impregnatów do drewna.
Wpływ na odbiór barwy ma rodzaj zastosowanego ekranu monitora LCD lub CRT, typ jego matrycy lub kineskopu oraz nastawy monitora i ustawienia programowe w systemie. Nastawy i ustawienia to m.in. temperatura koloru, dająca kolory „cieplejsze” (m.in. biały staje się bardziej różowy) lub „zimniejsze” (m.in. biały staje się niebieskawy). Ponadto, same próbki są przygotowywane na konkretnym rodzaju materiału z zachowaniem równomiernego krycia powierzchni, a ich zdjęcia wykonywane są pod sztucznym i równomiernym oświetleniem, co powoduje, że odbiór rzeczywistej barwy może być różny od odbioru barw na monitorze.
3. Ogólne warunki handlowe.
Ogólne Warunki Handlowe (dalej OWH) obowiązujące w stosunku do wszystkich umów, transakcji handlowych, dostaw i pozostałych usług EKODREWNO dostępne pod adresem ekodrewno.pl/owh/.
4. Prawa autorskie, własność przemysłowa i intelektualna.
Zawartość Serwisu zarówno w formie tekstu, jak i grafiki (zdjęcia, ilustracje, szkice, znaki towarowe, logotypy) stanowi własność EKODREWNO lub podmiotów trzecich, za zgodą których została umieszczona i jest chroniona prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej.
Kopiowanie zawartości Serwisu w całości lub części celem publikacji i/lub dystrybucji w wersji niezmienionej lub zmodyfikowanej, zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, wymagają pisemnej zgody EKODREWNO lub podmiotu którego własność stanowią.
Kopiowanie i przechowywanie zawartości Serwisu celem indywidualnego i osobistego korzystania, ze względu na sposób i charakter publikowania tych informacji jest dozwolone bez ograniczeń.
5. Przy każdym wejściu do Serwisu, w specjalnych plikach na serwerze (tzw. logach) automatycznie zbierane są informacje takie jak: data i godzina wejścia, strony jakie były przeglądane w Serwisie, czas przebywania na stronach Serwisu, publiczne adresy IP z których nastąpiło wejście, informacje o błędach jakie nastąpiły w wyniku przeglądania stron Serwisu, adres URL strony zewnętrznej, z której nastąpiło połączenie przez odnośnik, słowa kluczowe dzięki którym trafiono na Serwis z wyszukiwarki, informacje o przeglądarce odwiedzającego Serwis.
Na podstawie logów mogą być generowane zbiorcze podsumowania w postaci statystyk, stanowiące źródło informacji technicznych (np. czy przeglądane strony nie wygenerowały błędów, z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający Serwis itp.) oraz marketingowych (np. jakie słowa kluczowe doprowadziły do znalezienia Serwisu, jakie podstrony Serwisu cieszą się największą popularnością itp.).
Bieżące analizowanie publicznych adresów IP pozwala również zapewniać bezpieczeństwo serwerów internetowych, których administratorzy mogą zablokować wybrane adresy z których wysyłany jest notorycznie SPAM lub następują próby włamania do systemu serwera.
Są to dane nie zawierające cech identyfikujących w sposób bezpośredni i jednoznaczny osoby odwiedzającej Serwis. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, zaś ich usunięcie ze względu na charakter poszlakowy tych danych jest możliwe tylko na polecenie instytucji do tego uprawnionej.
Strony zewnętrzne, do których odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie, mogą zbierać od Państwa informacje umożliwiające identyfikację osoby, w sposób i celu innym niż opisany w niniejszej Nocie. Zaleca się zapoznanie z obowiązującą polityką ochrony prywatności w odwiedzanym serwisie.
6. Polityka prywatności.
Administratorem danych osobowych jest EKODREWNO.
Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez EKODREWNO należy kierować na adres: EKODREWNO, Kryniczno, ul. Szkolna 2, 55-114 Wisznia Mała, mail: inspektorochronydanychosobowych@ekodrewno.pl
EKODREWNO zbiera tylko podstawowe dane kontaktowe związane z prowadzeniem podstawowej działalności, takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane wynikające z umowy lub zamówienia, w związku z którymi następuje udostępnienie danych osobowych osoby kontaktowej.
Dane osobowe przetwarzane są przez EKODREWNO w celach: 1) realizacji umowy lub zamówienia oraz ich rozliczenia i obsługi – art. 6 ust. 1 pkt b RODO – na okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów; 2) zawarcia i podtrzymania kontaktów handlowych i biznesowych – art. 6 ust. 1 pkt f  RODO – na okres do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO. Przetwarzanie danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych. Na taki sposób przetwarzania danych przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu; 3) odpowiedzi na zapytanie – art. 6 ust. 1 pkt a  RODO – na okres do rezygnacji z uzyskania odpowiedzi (cofnięcie zgody). W przypadku wypełnienia formularza kontaktowego lub przekazania zapytania w innej formie (np. e-mail, telefon, portal społecznościowy) wyraża się zgodę na kontakt związany z realizacją tej prośby lub zapytania. Zgoda może zostać cofnięta, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody, ponadto cofnięcie zgody skutkuje brakiem odpowiedzi; 4) wykonywanie umowy lub zamówienia – art. 6 ust. 1 pkt f RODO – na okres  wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO.
W przypadku formularzy elektronicznych – podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych wskazanych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości wysłania formularza. Podanie danych jest dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania kontaktu.
Zgodnie z przepisami RODO przysługuje prawo do: 1) dostępu do danych; 2) sprostowania danych; 3) usunięcia danych; 4) ograniczenia przetwarzania danych; 5) przenoszenia danych; 6) sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); 7) cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Dane nie są przekazywane przez EKODREWNO poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Na stronach internetowych administrowanych przez EKODREWNO wykorzystywane są pliki COOKIES.
Stosowane przez EKODREWNO Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają informacje na temat nazwy domeny, z której pochodzą, czasu przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
EKODREWNO może korzystać z: 1) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika; 2) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia, a nawet wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W takim przypadku korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez te pliki do Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
Sposób wyłączenia obsługi plików Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach ich twórców: 1) Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek; 2) Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647; 3) Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies; 4) Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies; 5) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html; 6) Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych EKODREWNO chroni je przed dostępem osób niepowołanych poprzez zabezpieczenia fizyczne i informatyczne, zaś osoby uprawione do dostępu do tych danych zostały w tym kierunku odpowiednio przeszkolone.
7. Znaczenie technicznych określeń użytych w niniejszym dokumencie.
„ciasteczko” (ang. cookies) – jest to niewielki plik tekstowy zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika, który serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera celem np. weryfikacji użytkownika
log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie (m.in. lokalizacja geograficzna / operator internetowy)
adres IP – to indywidualny numer, który posiada komputer podłączony do Internetu, a który jest nadawany na stałe lub przydzielany dynamicznie przez dostawcę Internetu
W przypadku gdy komputer łączy się z Internetem przez sieć lokalną, na zewnątrz tej sieci widoczny jest jeden adres IP, wspólny dla całej sieci, zaś specjalne urządzenie w tej sieci (router) kieruje dane do odpowiednich stanowisk w sieci
SPAM – niechciane wiadomości elektroniczne, np. e-maile rozsyłane z jednakową treścią w dużej ilości zazwyczaj do nieznanych nadawcy odbiorców. Wiadomości te ze względu na charakter można podzielić na:
– Unsolicited Commercial Email (UCE) – niezamawiana oferta handlowa, spam komercyjny o charakterze reklamowym, zakazany przez prawo polskie i dyrektywę UE
– Unsolicited Bulk Email (UBE) – niezamawiana poczta masowa, maile o charakterze często niekomercyjnym, takie jak apele organizacji społecznych i charytatywnych czy partii politycznych, prośby o pomoc czy masowe rozsyłanie ostrzeżeń, np. o wirusach komputerowych.
Powyższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji, zaś ich celem jest jedynie przybliżenie pojęć technicznych użytych w tym dokumencie.
8. EKODREWNO ma prawo w każdej chwili zmienić powyższe Warunki bez podania przyczyny. Zmiany te będą wiążące od chwili ich opublikowania.
Data opublikowania noty 25.09.2008. Po zmianach z 24.05.2018.

KONTAKT I LOKALIZACJA