Firesec impregnacja przeciwogniowa drewna logo

Impregnacja ciśnieniowa drewna do stanu NRO

Impregnacja ciśnieniowa drewna do stanu NRO

EKODREWNO we współpracy z FireSec oraz MOCOPINUS jest dostawcą drewna litego oraz produktów drewnopochodnych z fabryczną ciśnieniową impregnacją przeciwogniową, sklasyfikowanych pod względem klasy reakcji na ogień wg. normy EN13501-1 oraz pod względem nierozprzestrzeniania ognia NRO (także wg. PN-B-02867 dla ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz).

Drewno lite oraz produkty drewnopochodne są fabrycznie impregnowane ogniochronnym preparatem solnym na bazie związków fosforu Wolmanit® Firestop, który został stworzony specjalnie do stosowania w komorach do impregnacji ciśnieniowej. Produkty po dostawie na budowę są gotowe do montażu.

Podczas aplikacji środek ogniochronny pod wpływem wysokiego ciśnienia wnika głęboko w drewno i ma małą tendencję do wypłukiwania się. W przypadku oddziaływania na drewno ognia lub wysokiej temperatury impregnacja powoduje opóźnienie zapłonu substratu, wolniejsze rozprzestrzenianie się płomieni na powierzchni drewna, a także redukcje stopnia wyzwolenia energii. Przebieg pożaru deski z drewna impregnowanego  w porównaniu z drewnem niezabezpieczonym jest znacznie spowolniony. Skład chemiczny powłoki ochronnej  jest neutralny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Impregnat ogniochronny jest bezbarwny, co pozwala kształtować ostateczny efekt estetyczny drewna w sposób swobodny, poprzez nakładanie kolejnych warstw farb dekoracyjno-ochronnych (nakładane fabrycznie warstwy farb dekoracyjno-ochronnych są integralną częścią składową systemu).

 • Obszary zastosowania: na zewnątrz oraz wewnątrz pomieszczeń.
 • Przykładowe grupy produktów: elewacje drewniane (B-s2, d0 EN13501-1 i NRO – PN-B-02867), drewno konstrukcyjne KVH (B-s2, d0 wg. EN13501-1), sklejki (B-s1, d0 wg. EN13501-1), płyty stolarskie trójwarstwowe (B-s2, d0 wg. EN13501-1), kantówka klejona mikrowczep (B-s2, d0 wg. EN13501-1), palety EPAL (B-s2, d0 lub C-s2, d0 wg. EN13501-1), podesty na rusztowania (B-s2, d0 wg. EN13501-1.), dekoracyjne drewniane okładziny ścienne i sufitowe do wnętrz ((B-s2, d0 wg. EN13501-1).

FireSec – impregnacja przeciwogniowa drewna

Drewno na zewnątrz – elewacje drewniane

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych [CPR] (UE) nr 305/2011, zharmonizowane normy dotyczące wyrobów budowlanych muszą być stosowane w całej Europie. Dla profili z litego drewna obowiązuje norma DIN EN 14915. Norma ta opisuje zastosowanie i właściwości produktu. W przypadku zastosowania w obszarach o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy przeprowadzić i sklasyfikować test ogniowy zgodnie z normą DIN EN13501-1. Produkty budowlane muszą być testowane w trakcie ich użytkowania lub montażu. W związku z tym obowiązkowe jest przeprowadzenie testu złożonego systemów drewnianych i lakierowanych. Producent jest zobowiązany do dostarczenia dowodu oznakowania CE i użyteczności jako produktu budowlanego.

Zgodnie z prawem budowlanym należy przestrzegać wymagań LBO / vvTB dla produktów budowlanych. W przypadku wymogów ochrony przeciwpożarowej dla drewna jako materiału budowlanego, właściwości użytkowe i zastosowanie muszą być zadeklarowane przez producenta. Dowód użyteczności w postaci deklaracji producenta (DoP) z klasyfikacją CE i arkuszem danych technicznych jest obowiązkowy i należy go przedłożyć przed montażem.

Zastosowanie trudnopalnych materiałów budowlanych jest odpowiednim środkiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się ognia. W razie potrzeby należy uwzględnić ognioodporne ramy podkonstrukcji. Trudnopalne materiały budowlane pozwalają na swobodne architektonicznie kształtowanie powierzchni elewacji.

Profile z litego drewna FireSec pochodzą ze zrównoważonej gospodarki leśnej (certyfikat PEFC/FSC).

Poniższe normy (z późniejszymi zmianami), dyrektywy, rozporządzenia itp. mają zastosowanie do prac opisanych w specyfikacjach (bez żadnych roszczeń do kolejności).

 • DIN EN 14915 Panele ścienne i sufitowe wykonane z litego drewna
 • DIN EN 13501-1 Klasyfikacja produktów budowlanych i rodzajów konstrukcji pod względem ich odporności ogniowej
 • Zasady techniczne dla branży stolarskiej 01 Zewnętrzne okładziny ścienne z drewna i materiałów drewnopochodnych
 • LBO; AVO Państwowy Kodeks Budowlany; Rozporządzenie wykonawcze
 • vvTB Rozporządzenie administracyjne w sprawie technicznych przepisów budowlanych
 • VStättVO Rozporządzenie w sprawie miejsc zgromadzeń

FireSec – impregnacja przeciwogniowa drewna

Drewno do wnętrz

Drewno – zrównoważony, pozytywny klimat w pomieszczeniach, energooszczędny i ekologiczny.
Zaawansowany technologicznie materiał budowlany, jakim jest drewno, to odnawialny i ekologiczny surowiec, który w istotny sposób przyczynia się do ochrony klimatu. Zrównoważone i wydajne wykorzystanie surowca drzewnego jest niezbędne do ochrony lasów. Od około 200 lat niemiecki przemysł leśny koncentruje się na zrównoważonym rozwoju i pobiera z lasu mniej drewna okrągłego niż odrasta.
Drzewa wiążą CO2, który również pozostaje zmagazynowany w użytym drewnie. Ze względu na fakt, że drewno jest naturalnie słabym przewodnikiem ciepła, jest ono klasyfikowane jako energooszczędne. Wymiana wilgoci ma również pozytywny wpływ na klimat w pomieszczeniach.

Materiały drewnopochodne FireSec i lite drewno trudnopalne w budynkach specjalnych.

Drewno jest palnym lub normalnie palnym materiałem budowlanym (produktem budowlanym), który może brać udział w pożarze, a zatem stanowi obciążenie ogniowe.
Zgodnie z § (4) Modelowego Kodeksu Budowlanego (MBO), budynki specjalne to konstrukcje i pomieszczenia specjalnego typu lub przeznaczenia. Należy przestrzegać odpowiednich przepisów w odniesieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla budynków specjalnych.

Budynki specjalne:

 • Miejsca zakwaterowania (BeVO)
 • Pomieszczenia sprzedaży (VkVO)
 • Miejsca zgromadzeń (VStättVO)
 • Szkoły, uniwersytety lub podobne obiekty (przedszkola)
 • Budynki wysokie (HochhVO)
 • Szpitale (KhsVO)
 • Formy mieszkalne dla osób wymagających opieki – WfM z opieką pielęgniarską (MWoPV)
 • Budynki przemysłowe (IndBauRL)
 • Więzienia
 • Parki rozrywki i rekreacji (rozporządzenie w sprawie parków rozrywki i rekreacji)
 • Budynki tymczasowe, o ile wymagają pozwolenia na budowę (FIBauVO)

Wyciąg z rozporządzenia w sprawie miejsc zgromadzeń (VStättVO).

§ Sekcja 5 – Materiały izolacyjne, sufity podwieszane, panele i wykładziny podłogowe zgodnie z ust. 2, 3 i 5:

(2) Okładziny na ścianach w pomieszczeniach montażowych muszą być wykonane co najmniej z trudnopalnych materiałów budowlanych. W pomieszczeniach montażowych o powierzchni nie większej niż 1000 m² wystarczające są zamknięte, niewentylowane panele drewniane.
(3) Podwieszane sufity i panele na sufitach w pomieszczeniach montażowych muszą być wykonane z niepalnych materiałów budowlanych. W pomieszczeniach montażowych o powierzchni nie większej niż 1000 m² wystarczające są panele wykonane co najmniej z trudnopalnych materiałów budowlanych lub zamkniętych, niewentylowanych paneli drewnianych.
(5) Sufity podwieszane i panele, które muszą być co najmniej ognioodporne, nie mogą kapać podczas palenia.

Drewno konstrukcyjne FireSec i lite drewno spełniają wymagania przepisów budowlanych!
Zastosowanie drewna konstrukcyjnego FireSec i drewna litego w budynkach specjalnych jest możliwe, ponieważ ognioodporność można zweryfikować za pomocą certyfikatu użyteczności (DoP) lub raportu klasyfikacyjnego zgodnie z odpowiednimi przepisami budowlanymi.

Wolmanit® Firestop – skuteczne rozwiązanie przeciwpożarowe do współczesnej ochrony przeciwpożarowej drewna i materiałów drewnopochodnych.

Wolmanit® Firestop to sól ogniochronna opracowana specjalnie do impregnacji ciśnieniowej drewna i materiałów drewnopochodnych. Po głębokiej impregnacji drewna w próżniowym procesie ciśnieniowym, Wolmanit® Firestop umożliwia osiągnięcie najlepszych możliwych klas/klasyfikacji materiałów budowlanych dla drewna i materiałów drewnopochodnych jako palnych materiałów budowlanych.

Drewno i materiały drewnopochodne impregnowane Wolmanit® Firestop zostały pomyślnie przetestowane i sklasyfikowane zgodnie z wieloma międzynarodowymi normami (np. EN 13501-1, DIN 4102) w odniesieniu do ich zachowania podczas pożaru. Ich zastosowanie w obszarach o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi potwierdzają dostępne raporty klasyfikacyjne i aprobaty.

W przypadku specyficznych zastosowań lub zmniejszonych wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Wolmanit® Firestop może być również stosowany bardzo elastycznie i skutecznie za pomocą aplikacji zanurzeniowej lub natryskowej.

Wolmanit® Firestop jest stosowany w wielu projektach jako preferowane rozwiązanie ochrony przeciwpożarowej i oferuje wszechstronne korzyści w porównaniu z alternatywnymi systemami.

 • Skuteczny i elastyczny: Wolmanit® Firestop to wysoce skuteczna sól ogniochronna do ochrony drewna i materiałów drewnopochodnych. Wolmanit® Firestop, wprowadzony głęboko w drewno za pomocą impregnacji ciśnieniowej, umożliwia osiągnięcie najlepszych możliwych klas/klasyfikacji materiałów budowlanych dla palnych materiałów budowlanych, np. EN 13501-1 (Euroklasa B-s1/s2, d0), DIN 4102-T1 (klasa materiałów budowlanych B1 – trudnopalny). W przeciwieństwie do powierzchniowych systemów ochrony przeciwpożarowej, Wolmanit® Firestop pozostawia miejsce na późniejszą obróbkę mechaniczną zabezpieczonego drewna, nawet bez intensywnej obróbki końcowej – dla większej elastyczności przetwarzania i aplikacji.
 • Naturalny i nieszkodliwy: Wolmanit® Firestop jest bezbarwny i wnika głęboko w drewno. Naturalny charakter drewna jest całkowicie zachowany. Drewno impregnowane Wolmanit® Firestop jest uważane za nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska, jeśli jest używane zgodnie z zaleceniami. Umożliwia to komponentom wyprodukowanym z drewna impregnowanego Wolmanit® Firestop osiągnięcie najwyższej jakości środowiskowej, jak np. natureplus.
 • Bezpieczny i niezawodny: Przemysłowe zastosowanie metody próżniowo-ciśnieniowej gwarantuje prostą, bezpieczną i wolną od narażenia aplikację w systemie zamkniętym. Jakość ochrony przeciwpożarowej może być niezawodnie kontrolowana i zapewniona. W przypadku uszkodzenia powierzchni impregnowanego drewna, głęboka penetracja składników aktywnych w jego strukturę nie pozostawia żadnych obaw w odniesieniu do działania przeciwpożarowego.

Wolmanit® Firestop – skuteczne rozwiązanie przeciwpożarowe do szerokiego zakresu zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Zgodnie z przepisami budowlanymi, konstrukcje muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby zapobiegać rozwojowi i rozprzestrzenianiu się ognia oraz dymu. W przypadku pożaru należy ratować życie i umożliwić skuteczną akcję gaśniczą. Drewno i produkty drewnopochodne są cenione za ich doskonałe właściwości konstrukcyjne, mechaniczne i fizyczne. Aby umożliwić ich wykorzystanie jako materiałów budowlanych w obszarach wrażliwych na ogień, wymagana jest dodatkowa skuteczna ochrona przed skutkami pożaru i promieniowania cieplnego. Dzięki Wolmanit® Firestop oferujemy przemysłowi drzewnemu innowacyjną i korzystną metodę rozszerzenia zastosowania drewna jako naturalnego i zrównoważonego materiału budowlanego na obszary o podwyższonych wymaganiach w zakresie ochrony przeciwpożarowej, a także dajemy architektom, planistom i budowniczym większą swobodę w realizacji ich pomysłów w drewnie i materiałach drewnopochodnych.

Typowe zastosowania impregnowanego drewna i materiałów drewnopochodnych Wolmanit® Firestop obejmują:

 • Fasady / okładziny
 • Sufity / sufity akustyczne
 • Konstrukcje drewniane (drewno konstrukcyjne, CLT, Glulam, kratownice gwoździowe)
 • Panele z litego drewna / 3-S / sklejki
 • Konstrukcje wystawowe / teatralne / sceniczne / hale sportowe
 • Transport (kolejowy, stoczniowy)
 • Deski rusztowaniowe
 • Palety
 • i wiele innych

Wolmanit® Firestop – przekonujące właściwości

Oprócz przedstawionych już zalet, poniżej podsumowaliśmy główne właściwości Wolmanit® Firestop.

 • Formuła soli ogniochronnej na bazie fosforanów do próżniowej obróbki ciśnieniowej drewna i materiałów drewnopochodnych
 • Zgodność z wymogami rozporządzenia REACH
 • Drewno impregnowane Wolmanit® Firestop, stosowane zgodnie z zaleceniami, jest uważane za bezpieczne
 • Jest uważany za nieszkodliwy dla zdrowia i środowiska
 • Spełnia wymagania dotyczące emisji LZO/SVOC w teście w komorze testowej zgodnie z AgBB lub kategorią A+ zgodnie z francuskimi przepisami dotyczącymi LZO
 • Bezpieczna i niezawodna aplikacja w próżniowej instalacji ciśnieniowej
 • Drewno i produkty drewnopochodne zabezpieczone Wolmanit® Firestop zazwyczaj zachowują swój naturalny wygląd
 • Niska tendencja do wypłukiwania składników preparatu solnego
 • Dostępna duża liczba ogólnych aprobat technicznych
 • Ogólne świadectwo kontroli DIN 4102-1 (B1 – „niska palność”)
 • Raporty klasyfikacyjne zgodnie z normą EN 13501-1 (B-s2/s1, d0)
 • Umożliwia stosowanie rozwiązań przeciwpożarowych wewnątrz i na zewnątrz budynków

W przypadku pożaru generowane ciepło wywołuje skuteczną synergię między różnymi mechanizmami fizycznymi i chemicznymi w Wolmanit® Firestop.

Po wystawieniu na działanie ognia lub promieniowania cieplnego, Wolmanit® Firestop zaimpregnowany w drewnie powoduje opóźniony zapłon podłoża, wolniejsze rozprzestrzenianie się płomienia po powierzchni drewna i zmniejszenie szybkości uwalniania energii. Rozprzestrzenianie się ognia jest znacznie spowolnione w porównaniu z drewnem nieimpregnowanym.

 • Opóźnia zapłon drewna
 • Spowalnia rozprzestrzenianie się ognia po powierzchni drewna
 • Zmniejsza szybkość uwalniania ciepła z drewna, a tym samym spowalnia dynamikę rozwijającego się pożaru
 • Przyspiesza tworzenie ognioodpornej i termoizolacyjnej warstwy węgla drzewnego (prowadzi do samoobrony)
 • Zmniejsza stężenie palnych gazów pirolitycznych poprzez rozszczepianie gazów i usuwa dodatkowy tlen z ognia poprzez spalanie powstałych gazów (efekt tłumienia ognia)
 • Pomaga skutecznie tłumić rodnikowe reakcje łańcuchowe
 • Wprowadza efekt chłodzenia poprzez tworzenie wody jako produktu ubocznego i pochłanianie energii w procesach endotermicznych

KONTAKT I LOKALIZACJA