Proteco25

  • deska elewacyjna z klasą reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN 13501-1, NRO (nierozprzestrzeniająca ognia wg. PN-B-13823)
  • drewniana okładzina wewnętrzna z klasą reakcji na ogień B-s2, d0 wg. EN 13501-1, NRO (nierozprzestrzeniająca ognia)

Deska elewacyjna z powłoką Proteco25 jest niezapalna, niekapiąca, z średnią emisją dymu

Elementy budynków wykonane z wyrobów o klasie reakcji na ogień B-s2, d0 są NRO – nierozprzestrzeniające ognia wg. załącznika nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej na temat przepisów dot. NRO

Deski elewacyjne z powłoką PROTECO25 są zabezpieczone ogniochronnym preparatem solnym na bazie związków fosforu, który został stworzony specjalnie do stosowania w komorach do impregnacji ciśnieniowej. Dzięki aplikacji w komorach próżniowych, w których środek ogniochronny pod wpływem wysokiego ciśnienia wnika głęboko w drewno deski z powłoką PROTECO25 można stosować w miejscach, w których wymagane są zwiększone parametry odporności ogniowej.

W przypadku oddziaływania na deskę elewacyjną ognia lub wysokiej temperatury impregnacja PROTECO25 powoduje opóźnienie zapłonu substratu, wolniejsze rozprzestrzenianie się płomieni na powierzchni drewna, a także redukcję stopnia wyzwolenia energii. Przebieg pożaru deski z powłoką PROTECO25 w porównaniu z deską niezabezpieczoną jest znacznie spowolniony. Impregnat ogniochronny jest bezbarwny i wnika głęboko w drewno, dzięki czemu naturalny charakter drewna jest w pełni zachowany.

Skład chemiczny powłoki PROTECO25 jest neutralny dla zdrowia i środowiska naturalnego.

Paleta kolorów PROTECO25

Deska elewacyjna B-s2, d0 EN13501-1, NRO wg. PN-B-2867

CUB (CUBA)

CUBA Lignucolor24 deska z NRO B-s2, d0 ekodrewno wrocław
Gatunek drewna Wymiary [mm] Dodatkowe informacje
grubość szerokość szerokość krycia
świerk skandynawski 20,5 95 78 Proteco25 (NRO B-s2, d0), deska delikatnie szorstko piłowana z frezem rozprężeniowym od spodu.

GR4

GR4 Lignucolor24 deska gładka z NRO B-s2, d0 ekodrewno wrocław
Gatunek drewna Wymiary [mm] Dodatkowe informacje
grubość szerokość szerokość krycia
świerk skandynawski

18

21

120

145

170

195

Proteco25 (NRO B-s2, d0), deska gładko strugana

KSP (VARIANT)

KSP Variant Lignucolor24 deska szorstka z NRO B-s2, d0 ekodrewno wrocław
Gatunek drewna Wymiary [mm] Dodatkowe informacje
grubość szerokość szerokość krycia
świerk skandynawski 26 145 Proteco25 (NRO B-s2, d0), deska delikatnie szorstko piłowana z frezem rozprężeniowym od spodu.

PAR (PARALLELPROGRAMM) żaluzja rhombus

Rhombus Lignucolor24 deska szorstka z NRO B-s2, d0 ekodrewno wrocław
Gatunek drewna Wymiary [mm] Dodatkowe informacje
grubość szerokość szerokość krycia
świerk skandynawski 28 68 Proteco25 (NRO B-s2, d0), deska delikatnie szorstko piłowana

GR4

GR4 Lignucolor24 deska gładka z NRO B-s2, d0 ekodrewno wrocław
Gatunek drewna Wymiary [mm] Dodatkowe informacje
grubość szerokość szerokość krycia
świerk skandynawski

18

21

120

145

170

195

Proteco25 (NRO B-s2, d0), deska delikatnie szorstko piłowana

KONTAKT I LOKALIZACJA