Nota prawna

Niniejszy serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ekodrewno.pl (dalej: Serwis) jest własnością firmy Eko Drewno z siedzibą w Krynicznie, ul. Szkolna 2, 55-114 Wisznia Mała (dalej: firma Eko Drewno).

Korzystanie z niniejszego Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków.

1. Ochrona prywatności.

Dane osobowe przekazywane przez Państwa dobrowolnie firmie Eko Drewno (dalej: Dane Osobowe), przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zleceń lub odpowiedzi na przesłane zapytania.
Przekazując Dane Osobowe wyrażają Państwo równocześnie zgodę na ich ewentualne udostępnienie podmiotom zależnym, zaangażowanym w wykonanie dla Państwa zlecenia lub udzielenie odpowiedzi (np. podwykonawcom – montażystom, kurierom, usługodawcom świadczącym usługi pocztowe oraz hostingowe).

Dane Osobowe nie są udostępnianie podmiotom lub osobom trzecim nie włączonym w proces realizacji zleceń lub udzielenia odpowiedzi, tym samym nie są wykorzystywane na potrzeby inne niż te, dla których je pierwotnie uzyskano. Wyjątek stanowią sytuacje wynikające z obowiązującego prawa, np. nakaz sądowy.

Dane Osobowe przechowywane są tak długo, jak są one potrzebne do realizacji zleceń lub odpowiedzi na przesłane zapytania, tudzież tak długo jak wynika to z unormowań prawnych.
Niepotrzebne dane są bezzwłocznie usuwane.

Na Państwa pisemny wniosek, firma Eko Drewno zapewnia dostęp do Danych Osobowych ich właścicielom, w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia, przy czym gdy firmę Eko Drewno wiąże umowa oparta o te dane, usunięcie nie jest możliwe, przez okres wymagany umową i/lub obowiązującym prawem.
Firma Eko Drewno może nie być w stanie bezpośrednio zrealizować żądania dostępu, modyfikacji lub też usunięcia Danych Osobowych przekazanych podmiotowi zależnemu, jednakże tam gdzie to wykonalne dołoży starań by przekazać informację o takim żądaniu podmiotowi lub osobie zależnej.

Pozyskane przez firmę Eko Drewno Dane Osobowe, są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności prawa polskiego, w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Danych Osobowych, firma Eko Drewno chroni je przed dostępem osób niepowołanych poprzez zabezpieczenia fizyczne i informatyczne,
zaś osoby uprawione do dostępu do tych danych zostały w tym kierunku odpowiednio przeszkolone.

Ze względu na sposób przekazywania danych przez Internet, mimo dołożenia starań firma Eko Drewno nie może zagwarantować 100% bezpieczeństwa przesyłania tych danych, które transmitują Państwo na własne ryzyko.

Dane statystyczne, nie zawierające danych osobowych.

Przy każdym wejściu do Serwisu, w specjalnych plikach na serwerze (tzw. logach) automatycznie zbierane są informacje takie jak: data i godzina wejścia, strony jakie były przeglądane w Serwisie, czas przebywania na stronach Serwisu, publiczne adresy IP z których nastąpiło wejście, informacje o błędach jakie nastąpiły w wyniku przeglądania stron Serwisu, adres URL strony zewnętrznej, z której nastąpiło połączenie przez odnośnik, słowa kluczowe dzięki którym trafiono na Serwis z wyszukiwarki, informacje o przeglądarce odwiedzającego Serwis.

Na podstawie logów mogą być generowane zbiorcze podsumowania w postaci statystyk, stanowiące źródło informacji technicznych (np. czy przeglądane strony nie wygenerowały błędów, z jakich przeglądarek korzystają odwiedzający Serwis itp.) oraz marketingowych (np. jakie słowa kluczowe doprowadziły do znalezienia Serwisu, jakie podstrony Serwisu cieszą się największą popularnością itp.).

Bieżące analizowanie publicznych adresów IP pozwala również zapewniać bezpieczeństwo serwerów internetowych, których administratorzy mogą zablokować wybrane adresy z których wysyłany jest notorycznie SPAM lub następują próby włamania do systemu serwera.
Są to dane nie zawierające cech identyfikujących w sposób bezpośredni i jednoznaczny osoby odwiedzającej Serwis.
Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, zaś ich usunięcie ze względu na charakter poszlakowy tych danych jest możliwe tylko na polecenie instytucji do tego uprawnionej.

Serwis nie stosuje mechanizmu tzw. „ciasteczek”.

Strony zewnętrzne, do których odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie, mogą zbierać od Państwa informacje umożliwiające identyfikację osoby, w sposób i celu innym niż opisany w niniejszej Nocie. Zaleca się zapoznanie z obowiązującą polityką ochrony prywatności w odwiedzanym serwisie.

2. Zawartość serwisu.

Treści opublikowane na stronach Serwisu (dalej: Treści) mają wyłącznie cel informacyjny.
Mimo dołożenia starań, firma Eko Drewno nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości lub błędy w Treści oraz za jakiekolwiek straty i/lub utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z działań podejmowanych w oparciu o te Treści.

Firma Eko Drewno zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek Treści w dowolnym czasie.

Firma Eko Drewno deklaruje, iż w chwili dodawania odnośnika (link’u) do strony zewnętrznej, strona ta nie zawierała treści nielegalnych lub niebezpiecznych. Firma Eko Drewno nie ma wpływu na przyszły wygląd oraz zawartość strony, do której odnośnik znajduje się w Serwisie, chyba, że jest to serwis będący również własnością firmy Eko Drewno.

3. Barwy a próbniki kolorów farb, olejów i impregnatów do drewna.

Wpływ na odbiór barwy ma rodzaj zastosowanego ekranu monitora LCD lub CRT, typ jego matrycy lub kineskopu oraz nastawy monitora i ustawienia programowe w systemie. Nastawy i ustawienia to m.in. temperatura koloru, dająca kolory „cieplejsze” (m.in. biały staje się bardziej różowy) lub „zimniejsze” (m.in. biały staje się niebieskawy).
Ponadto, same próbki są przygotowywane na konkretnym rodzaju materiału z zachowaniem równomiernego krycia powierzchni, a ich zdjęcia wykonywane są pod sztucznym i równomiernym oświetleniem, co powoduje, że odbiór rzeczywistej barwy może być różny od odbioru barw na monitorze.

4. Ogólne warunki handlowe.

Ogólne Warunki Handlowe (dalej OWH) obowiązujące w stosunku do wszystkich umów, transakcji handlowych, dostaw i pozostałych usług firmy Eko Drewno dostępne pod adresem www.ekodrewno.pl/owh/.

5. Prawa autorskie, własność przemysłowa i intelektualna.

Zawartość Serwisu zarówno w formie tekstu, jak i grafiki (zdjęcia, ilustracje, szkice, znaki towarowe, logotypy) stanowi własność firmy Eko Drewno lub podmiotów trzecich, za zgodą których została umieszczona i jest chroniona prawem własności przemysłowej oraz prawem własności intelektualnej.

Kopiowanie zawartości Serwisu w całości lub części celem publikacji i/lub dystrybucji w wersji niezmienionej lub zmodyfikowanej, zarówno w formie elektronicznej jak i drukowanej, wymagają pisemnej zgody firmy Eko Drewno lub podmiotu którego własność stanowią.

Kopiowanie i przechowywanie zawartości Serwisu celem indywidualnego i osobistego korzystania, ze względu na sposób i charakter publikowania tych informacji jest dozwolone bez ograniczeń.

Firma Eko Drewno ma prawo w każdej chwili zmienić powyższe Warunki bez podania przyczyny. Zmiany te będą wiążące od chwili ich opublikowania.

Data opublikowania noty: 25 września 2008

Znaczenie technicznych określeń użytych w niniejszym dokumencie:

„ciasteczko” (ang. cookies) – jest to niewielki plik tekstowy zapisywany przez serwer na komputerze użytkownika, który serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera celem np. weryfikacji użytkownika

log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie (m.in. lokalizacja geograficzna / operator internetowy)

adres IP – to indywidualny numer, który posiada komputer podłączony do Internetu, a który jest nadawany na stałe lub przydzielany dynamicznie przez dostawcę Internetu
W przypadku gdy komputer łączy się z Internetem przez sieć lokalną, na zewnątrz tej sieci widoczny jest jeden adres IP, wspólny dla całej sieci, zaś specjalne urządzenie w tej sieci (router) kieruje dane do odpowiednich stanowisk w sieci

SPAM – niechciane wiadomości elektroniczne, np. e-maile rozsyłane z jednakową treścią w dużej ilości zazwyczaj do nieznanych nadawcy odbiorców. Wiadomości te ze względu na charakter można podzielić na:
– Unsolicited Commercial Email (UCE) – niezamawiana oferta handlowa, spam komercyjny o charakterze reklamowym, zakazany przez prawo polskie i dyrektywę UE
– Unsolicited Bulk Email (UBE) – niezamawiana poczta masowa, maile o charakterze często niekomercyjnym, takie jak apele organizacji społecznych i charytatywnych czy partii politycznych, prośby o pomoc czy masowe rozsyłanie ostrzeżeń, np. o wirusach komputerowych.

Powyższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji, zaś ich celem jest jedynie przybliżenie pojęć technicznych użytych w tym dokumencie.


Eko Drewno - siedzibaEko Drewno - biuro

EKODREWNO

Kryniczno k. Wrocławia
ul. Szkolna 2, 55-114 Wisznia Mała

tel. 71 388 78 60, fax. 71 388 78 70
e-mail: biuro@ekodrewno.pl

pon - pt:
8.00 - 17.00
sobota:
9.00 - 14.00
GPS
N: 51° 12' 29"
E: 17° 2' 20"

Formularz kontaktowy »